Polityka prywatności

Aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych, prosimy, by poświęcić chwilę na zapoznanie się z najważniejszymi punktami polityki prywatności mojeb.io.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

§1 Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Jakub Paprocki Codeland, REGON: 369000534, [email protected]

§2 Twoje dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania umowy na podstawie art. 6 ust 1 pkt b, w tym:

  • - zakładania i zarządzania Twoim kontem lub kontami, oraz zapewnienia obsługi Twojego konta i rozwiązywania problemów technicznych;
  • - kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług;
  • - przetwarzanie i księgowanie zamówień;

§3 Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, w tym:

  • - monitorowanie aktywności wszystkich użytkowników;
  • - zapewnienie bezpieczeństwa usług, które świadczymy Ci drogą elektroniczną, w tym egzekwowanie przestrzegania zasad wewnętrznych oraz przeciwdziałanie oszustwom i nadużyciom i zapewnienie bezpieczeństwa ruchu;
  • - przeprowadzenia badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych potrzeb odwiedzających;
  • - obsługa Twoich próśb przekazywanych w szczególności działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;
  • - przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).
  • - prowadzanie analiz statystycznych

§4 Odbiorcą Twoich danych osobowych jest Administrator danych osobowych, oraz inne osoby i podmioty upoważnione przez Administratora do przetwarzania tych danych w celach związanych z realizacją usług. Jeśli zdecydujesz się udostępnić swoje dane osobowe na profilu, odbiorcą będzie każdy (w tym użytkownicy zalogowani i niezalogowani), roboty indeksujące, użytkownicy sieci internet i/w innym przypadku organy państwowe na specjalne żądanie oraz podmioty przetwarzające;

§5 Twoje dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie art. 46 ust. 1.

§6 Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu aż nie zdecydujesz się na ich usunięcie, maksymalnie do 5 lat niaktywności.

§7 Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

§8 Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś.

§9 Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

§10 Masz prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Ciebie narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

§11 Podanie przez Ciebie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz wymaganych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy;

§12 Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§13 Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię mailowo.